Triều giản

736.000₫ Còn hàng

Tên sản phẩm: Tiểu Hiệu Thái Cực Triều Giản

Chất liệu: Đào mộc chế tác

kích thước: 5.5*43.5 cm

Tên gọi khác: Khuê bản, triều bản, tấu bản, Ngọc bản, ngọc hốt

Công dụng: Cử hành khoa nghi trong Đạo tràng Đạo giáo

 "Triều Giản", "Ngọc Hốt", "Hốt" là vật phẩm thường dùng của Đế vương và các quan lại khi vào triều nghị sự, "Triều giản" thường thấy ở các Quốc gia phong kiến phương Đông (Trung Hoa, Việt Nam, Cao Ly, Nhật Bản). Triều giàn có rất nhiều tên gọi khác nhau, xong tựu chung lại là vật phẩm của Đế Vương và quan lại, có phân biệt chất liệu làm ra. Công dụng của "Hôt" đối với quan lại là khi thượng triều và diện kiện Hoàng Đế để tấu trình công vụ.

Hốt được chia ra nhiều loại khác nhau với các chất liệu khác nhau. Trong sách "Lễ Ký" viết: "ngọc tảo" xưng,"hốt,Thiên Tử dĩ cầu ngọc,Chư hầu dĩ tượng,Đại phu dĩ ngư tu văn trúc,Sĩ trúc bản tượng khả dã". Nghĩa là: "Ngọc tảo, xưng là Hốt, Thiên Tử dùng bằng Ngọc, Chư Hầu dùng bằng Ngà voi, Đại phu dùng Hốt Trúc, kẻ sĩ dùng bằng tre thường"

Về kích thước của hốt. "Lễ Ký" viết: "Hốt,độ nhị xích hữu lục thốn,kì trung bác tam thốn,kì sát lục phân nhi khứ nhất". Nghĩa là: Hốt có độ dài 2 tấc 6 thốn, loài nhỏ 3 thốn, 6 phân"

Trong khoa nghi Đạo giáo: Hốt dùng để thực hiện các nghi lễ cần thiết trong Đạo giáo. Trong sách "Đạo Thư" nói, "Thái thượng sắc lăng,dương giam thụ giáo,kê thủ nhi khởi,chấp hốt hộ đông,diện tây nhi lập"

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
0969354554
popup

Số lượng:

Tổng tiền: