Tiết trung nguyên (15/7) – trung nguyên xá tội địa quan

Ngũ Nhạc Quán 28/08/2018
tiet-trung-nguyen-15-7-trung-nguyen-xa-toi-dia-quan

TIẾT TRUNG NGUYÊN (15/7) – TRUNG NGUYÊN XÁ TỘI ĐỊA QUAN

Tiết lập Thu, tháng 7 Âm Lịch hằng năm theo phong tục truyền thống Á Đông, ở một số Quốc gia (Việt Nam, Trung Hoa, Singapor, Nhật Bản) chịu ảnh hưởng bởi tín ngưỡng Đạo giáo có duy trì Tết Trung Nguyên, tức Thánh đản Trung Nguyên Xá Tội Địa Quan, hay còn gọi đầy đủ vị hiệu là “Trung Nguyên Nhị phẩm Xá tội Địa quan Thanh Hư Đại Đế” một trong ba vị Tam Quan Đại Đế (Thượng Nguyên Thiên Quan Đại Đế, Trung Nguyên Địa Quan Đại Đế, Hạ Nguyên Thủy Quan Đại Đế). Ở các Cung Quán Đạo giáo thường tổ chức Đại Lễ Thánh Đản để tế Lễ Trung Nguyên Xá Tội Địa Quan.

Theo quan niệm Phật giáo, tín ngưỡng và phong tục tết Trung Nguyên thường được người dân mặc định là tết “Vu Lan”, hay tháng “Vu Lan Báo Hiếu”, tín ngưỡng này gắn liền với sự tích Mục Kiền Liên một trong 10 Đệ tử lớn thân tín với Ngài Thích Ca Mâu Ni (giáo chủ Tây Phương, hay Giáo chủ của Phật giáo, hay còn gọi là Phật Tổ) thấy được sự trừng phạt của Diêm Vương và Quỷ sai với những hình phạt khốc liệt đối với Thân Mẫu của ông bà Thanh Đề. Nên ông đã cậy nhờ Sư tôn của mình là Thích Ca Mâu Ni tìm cách cứu mẹ mình. Tuy nhiên, Sư Tôn ông có nói: “Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó” [Dẫn theo: Kinh Vu Lan. Hòa Thượng Thích Trí Quang. Dịch giải]

Theo quan niệm Dân gian, tiết tháng 7 hằng năm dân gian cho rằng đó là tháng Cô Hồn, tháng này được biết đến với ngày rằm tháng 7 (15/7) là ngày “Xá tội Vong Nhân” Theo tín ngưỡng dân gian, là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân nên có lễ cúng Cô Hồn (vào buổi chiều) cho các vong linh không nhà cửa không nơi nương tựa, không có thân nhân trên Dương thế để thờ cúng, và là ngày mọi tù nhân ở Địa ngục có cơ hội được xá tội, được thoát sinh hoặc được đầu thai chuyển thế về cảnh giới an lành.

Tuy nói là vậy, xong Tín ngưỡng tết Trung Nguyên lại có nguồn từ Đạo giáo, Phật giáo tuyệt nhiên không có tín ngưỡng này, chỉ là ở Việt Nam để dung hòa tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng bản địa đặc biệt là ảnh hưởng của Đạo Giáo Thần Tiên, nên Phật giáo đưa vào Lý thuyết “Vu Lan Báo Hiếu” còn xét về bản chất nguyên gốc thì đã đi tu, Dòng họ, Tên tuổi cha sinh mẹ đẻ đặt cho còn buông bỏ, Hiếu đễ Tổ tông còn không giữ thì lấy đâu ra Hiếu mà báo đáp....

Theo quan niệm Đạo giáo. Tiết Trung Nguyên (ngày 15/7 chính tết) được bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 7 Âm Lịch. Quan niệm của Đạo Giáo cho rằng tiết Trung Nguyên bắt đầu từ ngày mồng 1 tháng 7, ngày “Khai mở quỷ môn”, cho đến ngày 30 tháng 7, ngày “đóng cửa quỷ môn”, đây là tiết của quỷ, đây là khoảng thời gian, dưới âm phủ, âm ty mở cửa địa ngục, cho các loài quỷ lên dương thế để thọ hưởng sự cúng tế và nhận đồ thế chấp của người thế gian, cũng như tìm người thế mạng.

Người trên thế gian vì muốn tránh sự phá rối cũng như làm tổn hại đến tính mạng của mình do các loài quỷ gây ra, nên đến ngày rằm tháng bảy phải lập đàn, thiết lễ, bày các phẩm vật thực phẩm và các loại vàng mã, hình nộm để thế chấp và cúng cấp các loài cô hồn ngạ quỷ. Lễ cúng tế này được Đạo Giáo gọi là Tiết Trung Nguyên.

Căn cứ theo “Kinh Huyền Đô Đại Hiến của Đạo Giáo” có chép: “Ngày 15 tháng 7 là tiết Trung Nguyên vậy.... đây là ngày mà Đại Quan kiểm tra xét hỏi, phân biệt các tội thiện ác dưới địa phủ. Chư Thiên và Thánh chúng đều ở trong cung, kiểm tra sổ ghi kiếp số của các loài quỷ, các loài ngạ quỷ đang bị tù ngục đều được thả ra...”.

Quan niệm của Đạo Giáo cũng như trong tín ngưỡng dân gian tin rằng “Quỷ” là những vong hồn chết bất đắc kỳ tử, là chưa đến số chết mà phải chết, chết một cách oan uổn, không cam tâm, không nhắm mắt được, nên khi chết biến thành “Lệ Quỷ” để quay lại báo thù. Cho nên trong dân gian có câu “Làm ác giết người, thì có thể trốn được sự trừng phạt của quốc pháp, chứ đâu tránh khỏi sự trả thù của oan hồn lệ quỷ.”.

Tiết Trung Nguyên của Đạo Giáo cũng như trong dân gian cho rằng, đây là Mùa của “Lệ Quỷ” cô hồn nên phải cúng tế cho các loại Lệ quỷ, ăn uống đầy đủ, cúng cấp vàng mã đủ đầy, để giải trừ các oán hờn, không còn trả thù nữa, để được thoát hóa đầu thai làm người.

Đạo Giáo giải thích về quỷ rằng: “Người chết thành quỷ, quỷ có nghĩa là quy, ý là có chổ để về vậy. Quỷ có chổ để về, thì không thành Lệ quỷ. Nói chổ về là chỉ khi chết được an táng đàng hoàng, được con cháu thờ cúng.”.

Tiết Trung Nguyên của Đạo Giáo các Đạo sĩ thường lập Đàn Huyền Đô Đại Trai, để cúng tế cầu nguyền cho các ngạ quỷ không người thờ tự và cúng cấp, các loại cô hồn lệ quỷ được ăn uống no đủ, siêu thoát để đi đầu thai, đây là phương pháp của Đạo Giáo tế độ cô hồn.

Trong “Kinh Huyền Đô Đại Hiến của Đạo Giáo” có chép: “Vào ngày rằm tháng bảy làm đàn Huyền Đô Đại Trai, bày đầy đủ các thứ hoa quả, những vật dụng cúng tế quý trong thế gian... hiến cúng chư Thánh Chúng và Đạo sĩ… trong suốt ngày tháng thiết đàn giảng tụng kinh pháp, thập phương Đại Thánh, cao lộc linh thiêng, tội đồ ngạ quỷ, đương thời giải thoát...”.
Ngoài ra, tháng 7 với Tiết Trung Nguyên, vào ngày 15 tháng 7 còn được coi là ngày Thánh Đản của “Trung nguyên nhị phẩm Xá tội Địa quan Thanh Hư Đại Đế” hay Trung Nguyên Địa Quan Đại Đế

Vài nét về Trung Nguyên Địa Quan Đại Đế

Trung Nguyên Địa Quan Đại Đế, hay Trung Nguyên Xá Tội Địa Quan Đại Đế, hay “Trung nguyên nhị phẩm Xá tội Địa quan Thanh Hư Đại Đế”. Ngài ở Cung Thượng Thanh. Địa quan do tinh hoa của hai khí “Hỗn độn” và “Cực huỳnh” kết hợp thành, khí của nguyên động côn linh và tinh chất cực hoàng kết thành. Được gọi là thuấn. Chủ quản Ngũ Nhạc Đế Quân và 24 Trị sơn xuyên. Cửu Địa Thổ Hoàng. Tứ DuyBát cực Thần quan.

Thánh đản: ngày mười lăm tháng bảy âm lịch (15/7) giáng trần hiệu giới tội phúc. Vì người răn tội. Hay còn được gọi là quan hiệu tội. Nhân gian nói rằng: “tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân”. Thường đến nơi có đến. Miếu thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế Xá Tội Thiên Tôn và Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Ngày 15/07 Địa Quan ở ngục xin chỉ Ngọc Hoàng và Thái Ất Cứu Khổ xá tội. Cứu khổ cho những người đã chết đang chịu khổ tại các địa ngục được trở về các mộ phần có Thanh Long. Bạch Hổ coi dưỡng mộ phần phù cho kết phát, phù cho dòng dõi danh chức Phúc Thọ và có thể đi đầu thai kiếp khác.

Vào ngày 15 tháng 7, các Cung Quán Đạo Giáo thường thiết đàn tế lễ và tụng các Kinh Ngọc Hoàng Kinh, Thái Ất Kinh, Tam Quan Kinh, Trung Nguyên Kinh, Đông Nhạc Kinh...để xá tội.

TRUNG NGUYÊN XÁ TỘI ĐỊA QUAN KHOA NGHI (15/7)

TRUNG NGUYÊN ĐỊA QUAN CHÂN KINH
----------
Việt Nam Quốc.........(tỉnh)............(huyện)............(xã)
Tín sĩ:.................................Cùng toàn gia quyến thuộc
Có đồ lễ gồm:....................................
Kính tấu:..............................
Thanh linh động dương
Bắc đô cung trung
Bộ tứ thập nhị tào
Giai cửu thiên vạn chúng
Chủ quản tam giới thập phương cửu địa
Chưởng ác ngũ nhạc bát cực tứ duy
Thổ nạp âm dương
Hạch nam thiện ác thanh hắc chi tịch
Từ dục thiên địa
Khảo chúng sinh lục tịch hoạ phúc chi danh
Pháp nguyên hạo đại nhi năng ly cửu u
Hạo kiếp thuỳ quang nhi năng tiêu vạn tội
Quần sinh phụ mẫu
Tồn một triêm ân
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
Trung nguyên thất khí xá tội địa quan
Động linh thanh hư đại đế
Thanh linh đế quân.

THỔ ĐỊA PHÚC ĐỨC CHÍNH THẦN BẢO CÁO

Lòng thành kính lễ

Thổ địa Phúc Đức Chính Thần

Nhất phương thổ cốc

Vạn tính phúc thần

Bỉnh trung chính liệt

Trợ quốc vệ dân

Ưng thừa giản mệnh

Trấn nhất phương nhi lê thứ ngưỡng

Ti chức công tào

Chưởng truyền nhi đan thầm thượng đạt

Nghị quán cửu thiên

Thiện ác chiêu chương nhi hưởng ứng

Linh thông tam giới

Công quá củ sát dĩ phân minh

Củng cố kim thang

Điện an xã tắc

Đại trung đại hiếu

Chí hiển chí linh

Hộ quốc hữu dân

Đại hỉ đại xá

Phúc đức chính thần

Thái thượng gia phong

Thổ cốc tôn thần

Ngọc đế  phụng

Thiển đàn trấn cung

Thổ địa minh vương

Phúc đức chính thần

............................

THÀNH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG BẢO CÁO

-------------------------

Chí tâm quy mệnh lễ

Xã tắc cổ công

Thiên hạ chính thần

Thuyên phúc quốc hiển trung chi hành

Bẩm thưởng thiện phạt ác chi nhân

Đô ấp chi thiển

Chư quận thị tùng

Sở lệ thập tam bố chính

Án phán nhất thập bát ti

Miếu xã vạn niên

Ân phù ức kiếp

Thiết tác phúc tác uy chi bính

Tạo chú sinh chú tử chi quyền

Vận thần lực dĩ hộ dĩnh xuyên

Ngộ âm binh nhi khu di khấu

Chí linh chí thánh

Nãi chính nãi công

Hộ quốc bảo trữ hữu thánh vương uy linh công cảm ứng tôn thần

..............................(Còn nữa)

 

ĐỊNH PHÚC TÁO QUÂN BẢO CÁO

----------------------

Chí tâm quy mệnh lễ

Vị ti hầu thiệt

Kinh lý bào trù

Lục nhân gian công quá chi nhân

Y kỳ thượng tấu

Thể thiên địa chi hóa

Phục hữu hạ dân

Khu bất chính chi quỷ thần

Tảo trần trung chi tỳ lệ

Nhất gia cát khánh

Hợp trạch xương vinh

Triêu tịch thừa khuông phù chi nhân

Canh thân sát thị phi chi mục

Ung ung thụy tướng

Hách hách linh

Đại bi đại nguyện

Đại thánh đại từ

Cửu thiên ti mệnh thái ất nguyên hoàng định phúc tấu thiện thiên tôn

 

TRẦN TRIỀU HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG BẢO CÁO

-----------------------

Chí tâm triều lễ

Đông a thánh tướng

Nam đảo tiên tung

Phù quốc cứu dân

Đẳng quân thân ư thiên địa

Sừ gian thảo loạn

Phấn uy vũ ư minh đô

Nhất thân gia quốc lưỡng huyền

Ân ưu khải thánh

Vạn cổ đan thanh nhất phúc

Trác quan tông thần

Thịnh đức văn ư đại bang

Thiên thư quả định

Dư linh chấn hồ việt điện

Quỷ túy tiềm hình

Vũ tước gia phong

Thiên cung thống nhiếp

Hồ văn thân chi địa

Lộc tịch thế chưởng

Nhân hồ hóa dục chi phương

九天武帝陈朝仁武兴道大王上上等万世福神钦诵

Cửu thiên vũ đế

Trần triều nhân vũ

Hưng đạo đại vương

Thượng thượng đẳng vạn thế phúc thần,

Khâm tụng

ĐƯƠNG SINH BẢN MỆNH TINH QUÂN BẢO CÁO

------------------------

Chí tâm quy mệnh lễ

Tử vi viên nội

Nam cực cung trung

Mỗi tuế nhất lâm ư phàm thế

Quát cù lao sinh ngã chi thần

Lưu niên lục độ giáng nhân gian

Chính cao thượng phú hình chi viết

Tố nhân thân chi chủ tể

Vi tạo hóa chi xu cơ

Phán nhân gian thiện ác chi kỳ

Ti âm phủ thị phi chi mục

Ngũ hành cộng bẩm

Thất chính đồng khoa

Phàm hữu kì đảo

Vô bất ứng nghiệm

Đại bi đại nguyện

Đại thánh đại từ

Bắc đẩu thiên sinh cung đương sinh bản mệnh nguyên thần đại đạo tinh quân

 

BÁO ÂN TINH QUÂN BẢO CÁO

--------------

Chí tâm quy mệnh lễ

Huyền nguyên ứng hóa

Vũ khúc phân chân

Thùy niệm ngã đẳng  sinh

Hữu tương thoát sinh

Phụ mẫu hoài  thập nguyệt

Nhũ bộ tam niên

Tân khổ bách thiên

Ân cần thốn niệm

Liên ngã phụ mẫu

Nhật tiệm suy hủ

Ngã kim trì niệm bình đẳng

Tất diệt ? Tuấn tham sân

Lễ đế  sư

Kì ân báo bản

Nguyện ngã hiện tại phụ mẫu

Phúc thọ tăng diên

Quá khứ tông tổ

Tảo đắc siêu sinh

Đại thánh đại từ

Đại nhân đại hiếu

Bát thập nhị hóa

Báo ân giáo chủ

Hữu thánh chân vũ

Trị thế phúc thần

Ngọc hư sư tương

Huyền thiên thượng đế

Kim khuyết hóa thân

Chung kiếp tể khổ thiên tôn

 

THIÊN HOÀNG BẢO CÁO

---------------

 

Chí tâm quy mệnh lễ

Thái thượng di la vô thượng thiên

Diệu hữu huyền chân cảnh

Miểu miểu tử kim khuyết

Thái vi ngọc thanh cung

Vô cực vô thượng thánh

Khuếch lạc khoát quang minh

Tịch tịch hạo vô tông

Huyền phạm tổng thập phương

Trạm tịch chân thường đạo

Khôi mạc đại thần thông

Thái thượng khai thiên

Chấp phù ngọc lịch

Hàm chân thể đạo

Hạo thiên kim khuyết

Vô thượng chí tôn

Tự nhiên diệu hữu

Di la chí chân

Cao thiên thượng thánh

Đại từ nhân giả

Ngọc hoàng đại thiên tôn

Huyền khung cao Thượng Đế

 

TRUNG NGUYÊN ĐỊA QUAN BẢO CÁO

---------------------

 

Chí tâm quy mệnh lễ

Thanh linh đỗng dương

Bắc đô cung trung

Bộ tứ thập nhị tào

Giai cửu thiên vạn chúng

Chủ quản tam giới thập phương cửu địa

Chưởng ác ngũ nhạc bát cực tứ duy

Thổ nạp âm dương

Hạch nam nữ thiện ác thanh hắc chi tịch

Từ dục thiên địa

Khảo chúng sinh lục tịch họa phúc chi danh

Pháp nguyên hạo đại nhi năng ly cửu u

Hạo kiếp thùy quang nhi năng tiêu vạn tội

Quần sinh phụ mẫu

Tồn một triêm ân

Đại bi đại nguyện

Đại thánh đại từ

Trung nguyên thất  xá tội địa quan

Đỗng linh thanh hư đại đế thanh linh đế quân

 

THÁI ẤT CỨU KHỔ THIÊN TÔN BẢO CÁO

-----------------

 

Chí tâm quy mệnh lễ

Thanh hoa trường lạc giới

Đông cực diệu nghiêm cung

Thất bảo phương khiên lâm

Cửu sắc liên hoa tọa

Vạn chân hoàn củng nội

Bách ức thụy quang trung

Ngọc thanh linh bảo tôn

Ứng hóa huyền nguyên thủy

Hạo kiếp thùy từ tể

Đại thiên cam lộ môn

Diệu đạo chân thân

Tử kim thụy tướng

Tùy cơ phó cảm

Thệ nguyện vô biên

Đại thánh đại từ

Đại bi đại nguyện

Thập phương hóa hiệu

Phổ độ chúng sinh

Ức ức kiếp trung

Độ nhân vô lượng

Tầm thanh phó cảm

Thái ất cứu khổ thiên tôn thanh huyền cửu Thượng đế

 

ĐÔNG NHẠC ĐẠI ĐẾ BẢO CÁO

-----------------------

 

Chí tâm quy mệnh lễ

Hách hách huyền anh chi tổ

Kim sinh thiệu hải chi tông

Di tiên mẫu mộng nhật quang sinh

Tử phủ thánh nhân đông hoa đệ

Tích kiến công ư trường bạch

Thủy thụ phong ư hy hoàng

Sơ hiệu thái hoa chân nhân

Hán minh thái sơn nguyên súy

Đường hội sùng ân thánh đế

Thánh triều sắc tự thượng thiển

Vị trấn khôn duy

Công tham càn tạo

Nhân dĩ đức nhân

Hồi dương thủ ư chưởng thượng

Thánh tâm ích thánh

Lệ nhật nguyệt ư thiên trung

Ngũ nhạc xưng tán ư đông phương

Tam giới độc tôn ư trung giới

Ngưỡng phụng hành ư đại đạo

Phủ củ sát ư âm ti

Chưởng nhân gian thiện ác chi quyền

Tự thiên hạ tử sinh chi bính

Trừng gian ác nhi ngục phân tam thập lục thự

Chủ ti cát hung nhi án phán thất thập nhị tào

Hành thiện giả chú sinh thiên đường

Trầm mê giả tầm thanh cứu độ

Thị từ tôn thùy từ chi tương

Khai chúng sinh sinh hóa chi môn

Phúc dữ thiên tề

Công cao vô lượng

Đại bi đại nguyện

Đại thánh đại từ

Trung giới chí tôn đông nhạc thánh đế

Từ quang cứu khổ uy quyền tự tại thiên tôn

 

CÔNG TÀO SỨ GIẢ VŨ LÂM NHẬN MÃ BẢO CÁO

------------------------

 

* Thượng quan trực sử công tào

* Thái quan trực sử công tào

* Tả quan trực sử công tào

* Hữu quan trực sử công tào

* Trung quan trực sử công tào

* Đô quan trực sử công tào

* Chính nhất trực sử công tào

* Tả minh công tào

* Hữu minh công tào

Vô thượng huyền lão thái thanh thiên hoàng chân tiên.

* Thượng quan thượng bộ công tào.

* Tả quan thượng bộ công tào.

* Hữu quan thượng bộ công tào.

* Trung quan thượng bộ công tào.

Thiên hoàng thái thượng thượng chân.

* Thượng bộ công tào.

* Đô bộ công tào.

* Tả đô bộ công tào.

* Hữu đô bộ công tào.

* Chính nhất trung quan đô bộ công tào.

* Đô quan tiền bộ công tào.

* Đô quan hậu bộ công tào.

* Thái quan thượng bộ công tào.

* Thượng quan hạ bộ công tào.

Thiên hoàng thái thượng thượng chân xúc  công tào.

* Xúc  tả công tào.

* Xúc  hữu công tào.

* Định  công tào.

* Tả định  công tào.

* Hữu định  công tào.

* Âm dương công tào.

* Tả âm dương công tào.

* Hữu âm dương công tào.

Hữu cửu bộ các cửu thiên vạn nhân độ.

Thiên hoàng chân tiên.

* Thái quan tả sinh  công tào.

* Thái quan hữu sinh  công tào.

* Trung quan trung sinh  công tào.

* Thái quan trung sinh  công tào.

* Tả đô quan sinh  công tào.

* Hữu đô quan sinh  công tào.

* Trị bệnh công tào.

* Tả hữu trị bệnh công tào.

Thiên hoàng chân tiên.

* Tả đại quan ngũ  công tào.

* Thái quan đô giam công tào.

* Thái quan tả đô giam công tào.

* Thái quan hữu đô giam công tào.

* Hữu thái quan ngũ  công tào.

* Trung thái quan ngũ  công tào.

Thiên hoàng chí chân thần tiên.

* Thái hòa tả quan sử giả.

* Thái hòa hữu quan sử giả.

* Hà hiền sử giả.

* Hà hiền tả sử giả.

* Hà hiền hữu sử giả.

* Động đạt viễn sát sử giả.

* Đỗng kiến viễn sát tả sử giả.

* Động đạt viễn sát hữu sử giả.

* Vô cực đỗng minh thượng quan sử giả.

* Đô bộ công tào sử giả.

Thiên hoàng chân hình chân phù thần tướng lại binh nhất bộ độ.

* Thiên hoàng tất.

* Địa hoàng chân tiên thái thượng thần minh vô cực đỗng minh sử giả.

* Tả quan sử giả.

* Hữu quan sử giả.

* Thượng quan sử giả.

* Thượng quan giam thần sử giả.

* Thái quan giam thần sử giả.

* Tả quan giam thần sử giả.

* Hữu quan giam thần sử giả.

* Đô quan sử giả.

Địa hoàng chân tiên.

* Thái thượng thần minh.

* Thượng quan giam thủy sử giả.

* Tả quan giam thủy sử giả.

* Hữu quan giam thủy sử giả.

* Trung quan giam thủy sử giả.

* Chính nhất quan giam thủy sử giả.

Địa hoàng chân tiên.

* Thái thượng thần minh.

* Thái quan giam binh sử giả.

* Chân chính quan giam binh sử giả.

* Chân chính tả quan giam binh sử giả.

* Chân chính hữu quan giam binh sử giả.

* Chân quan giam binh sử giả.

* Chính nhất đô quan giam binh sử giả.

Địa hoàng chân tiên.

* Thái thượng thần minh.

* Đông hải sử giả.

* Nam hải sử giả.

* Trung hải sử giả.

* Tây hải sử giả.

* Bắc hải sử giả.

* Thủy quan sử giả.

Địa hoàng chân tiên.

* Thái thượng thần minh.

* Thiển chính chân tam hà sử giả.

* Cửu giang sử giả.

* Thiển thất thập nhị danh sơn sử giả.

* Thang cốc thần vương thiển bát cực sử giả.

* Chính chân thần chủ sơn lâm mạnh trường thập nhị hoài tể sử giả.

* Thiển thập nhị hà bình hầu sử giả.

Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh Thổ Công táo quân thiên đình, tam giới, thần thánh chư thiên. Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ, nhạc phủ vạn pháp thần thông.

Nay đệ tử có Mẫu thân (Anh, Bác, Các cụ …).

Mất ngày: ………An táng tại ……

Xin thần tiên cho phép con thỉnh mời cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô, di, tỷ, muội tại gia cùng về tại nhà con được Thần tiên chứng giám.

Đồ mã gửi gồm: …..

(mã gồm đồ gì, gửi cho ai ghi tên người đó)

谨表

Cẩn biểu:

以闻

Dĩ văn

天运  …年…月…日和南具表……再拜

Thiên vận…

*Niên…

*Nguyệt …

*Nhật hòa nam cụ biểu……tái bái

上申

Thượng thân

*Nhật cụ vị thần tính mỗ thượng biểu

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN