Thuật Số Dân Gian

XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM

CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM

Căn cứ để tính:

Chi hợp Tuế niên, Can hợp mệnh Tài, Quan, Ấn, Phúc nhập nội đường Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ Xuân mãn Càn Khôn, phúc mãn môn

 

 • Căn cứ vào Thái tuế.
 • Căn cứ vào mệnh chủ.

 

  1. Căn cứ vào Thái tuế:

Hàng chi của năm hợp với Chi của người xông nhà:

 • Chọn người có hàng Chi Lục hợp với Chi năm.
 • Chọn người có hàng Chi Tam hợp với Chi năm.

Ví dụ: Năm Quý Mùi chọn người có các chi: Ngọ (lục hợp với chi Mùi).

Người có các Chi: Hợi, Mão, Mùi (tam hợp với Chi năm).

 

Người thường xem bảng sau:

 

Bảng tra Địa chi tuổi Tam hợp

Dần – Ngọ - Tuất

Tỵ - Dậu – Sửu

Thân – Tý – Thìn

Hợi – Mão - Mùi

 

Bảng tra Địa chi tuổi Lục Hợp

Cặp hợp

Ý nghĩa

Cặp hợp

Ý nghĩa

Hợp hóa

Tý – Sửu

Phúc khí bạc

Sửu - Tý

Phúc khí vượng

Thổ

Dần – Hợi

Phúc khí thanh đạm

Hợi – Dần

Phúc khí trễ

Mộc

Thìn – Dậu

Phúc khí nhược

Dậu – Thìn

Đại cát, đại lợi

Kim

Ngọ - Mùi

Phúc khí đến chậm

Mùi – Ngọ

Đại cát, đại lợi

Hỏa

T hân – Tỵ

Quan vận hanh thông

Tỵ - Thân

Phúc khí đến chậm

Thủy

  Tuất - Mão

Phúc khí khó gặp

Mão – Tuất

Phúc khí nồng hậu

Hỏa

 

  1. Hợp  Mệnh chủ:
 1. Hàng Can của người xông đất:
 • Nếu muốn lợi cho công việc, quan chức thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Quan (tránh hợp thành Sát): Can khắc Can mệnh chủ, khác âm dương.

 

 

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can Mậu (dương).

 • Nếu muốn lợi cho thương nghiệp (buôn bán) thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Tài: Can mệnh chủ khắc Can của người xông đất.

Ví dụ: mệnh chủ Quý chọn người có can Bính (chính tài), can Đinh (thiên tài).

 • Nếu muốn lợi cho học hành, thi cử, ấn tín thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Ấn (tránh hợp thành Kiêu): Can sinh Can của mệnh chủ, khác âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có Can là Canh (ấn), không chọn người có can Tân (kiêu).

 • Nếu muốn lợi cho con cái thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Thực (tránh hợp thành Thương): Chọn người có can được can mệnh chủ sinh và cùng âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can là Ất (Thực), không chọn người có can Giáp (Thương).

 

BẢNG THAM KHẢO

 

Can mệnh chủ

 

ẤN

 

QUAN

 

TÀI

 

PHÚC

 

GIÁP

Quý Tị 1953,

Quý Dậu 1993,

Quý Sửu 1973

Tân Tị 1941, 2001

Tân Dậu 1981

Tân Sửu 1961

Kỷ Tị 1989

Kỷ Dậu 1969

Kỷ Sửu 1949

Đinh Tị 1977

Đinh Dậu 1957

Đinh Sửu 1937, 1997

ẤT

Nhâm Thìn 1952

Canh Thìn 1940, 2000

Mậu Thìn 1988

Bính Thìn 1976

 

BÍNH

Ất Tị 1965

Ất Dậu 1945

Ất Sửu 1985

Quý Tị 1953,

Quý Dậu 1993,

Quý Sửu 1973

Tân Tị 1941, 2001

Tân Dậu 1981

Tân Sửu 1961

Kỷ Tị 1989

Kỷ Dậu 1969

Kỷ Sửu 1949

ĐINH

Giáp Thìn 1964

Nhâm Thìn 1952

Canh Thìn 1940, 2000

Mậu Thìn 1988

 

MẬU

Đinh Tị 1977

Đinh Dậu 1957

Đinh Sửu 1937, 1997

Ất Tị 1965

Ất Dậu 1945

Ất Sửu 1985

Quý Tị 1953,

Quý Dậu 1993,

Quý Sửu 1973

Tân Tị 1941, 2001

Tân Dậu 1981

Tân Sửu 1961

KỶ

Bính Thìn 1976

Giáp Thìn 1964

Nhâm Thìn 1952

Canh Thìn 1940, 2000

 

CANH

Kỷ Tị 1989

Kỷ Dậu 1969

Kỷ Sửu 1949

Đinh Tị 1977

Đinh Dậu 1957

Đinh Sửu 1937, 1997

Ất Tị 1965

Ất Dậu 1945

Ất Sửu 1985

Quý Tị 1953,

Quý Dậu 1993,

Quý Sửu 1973

TÂN

Mậu Thìn 1988

Bính Thìn 1976

Giáp Thìn 1964

Nhâm Thìn 1952

 

NHÂM

Tân Tị 1941, 2001

Tân Dậu 1981

Tân Sửu 1961

Kỷ Tị 1989

Kỷ Dậu 1969

Kỷ Sửu 1949

Đinh Tị 1977

Đinh Dậu 1957

Đinh Sửu 1937, 1997

Ất Tị 1965

Ất Dậu 1945

Ất Sửu 1985

QUÝ

Canh Thìn 1940, 2000

Mậu Thìn 1988

Bính Thìn 1976

Giáp Thìn 1964

 1. Tổi người xông nhà ngoài việc chọn như ở phần trên thì nên tránh người xông nhà hình, xung với mệnh chủ:

Ví dụ người tuổi Tý tránh chọn người tuổi Ngọ, tuổi Mão xông nhà. Người tuổi Sửu tránh chọn người tuổi Mùi xông nhà…

 

 1. Hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân:

Tổi người xông nhà nên hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân với chủ nhà, lục hợp hoặc tam hợp với mệnh chủ.

 

Can

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Kỷ

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Lộc

Dần

mão

Tị

Ngọ

Tị

Ngọ

Thân

Dậu

Hợi

Âm Quý

Sửu

Hợi

Dậu

Mùi

Thân

Ngọ

Dần

Tị

Mão

Dương Quý

Mùi

Thân

Dậu

Hợi

Sửu

Dần

Ngọ

Mão

Tị

 

Chi

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tỵ

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Dịch mã

Dần

Hợi

Thân

Tị

Dần

Hợi

Thân

Tị

Dần

Hợi

Thân

Tị

                         

Ví dụ người chủ tuổi Nhâm Tuất thì Lộc tại Hợi, Quý nhân tại Mão thì có thể chọn người tuổi này Hợi, Mão…

Chú ý:

Có thể kết hợp 2 đến 3 người xông đất:

Ví dụ: chọn 2 người tuổi Ngọ và Mùi (Ngọ - Mùi lục hợp)

Chọn 3 người tuổi Hợi, Mão, Mùi (tam hợp thành mộc cục): nhưng với tuổi Dậu thì bị tam hợp mộc cục xung không dùng được.

Chủ nhà tuổi Thân, Tý, Thìn tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam sát.

Chủ nhà tuổi Hợi, Mão, Mùi tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam tai.

 

0969354554
popup

Số lượng:

Tổng tiền: