Giới thiệu

NGŨ NHẠC QUÁN -KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH 

ĐỊA CHỈ : Cạnh Hồ Đòng Đò, Minh trí ,Minh Tân, Sóc Sơn, Hà Nội

Cơ sở 2: Ngõ 521 An Dương Vương, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 ĐIỆN THOẠI :  0986694915 / 0969354554

 HÂN HẠNH ĐƯỢC TIẾP ĐÓN ! 

  

Vài nét về Ngũ Nhạc Quán

Ngũ Nhạc Quán, Là Đạo Quán Đạo Giáo được thành lập bởi các Đạo sĩ Đạo gia Thiên Sư Đạo. Tông chỉ hoạt động của Đạo quán là Hoằng Dương Chính Nhất Thiên Sư Đạo, phổ biến kiến thức Huyền môn Áo bí cho những người có Tiên duyên tầm Đạo góp phần tư vấn mệnh số cho mọi người có duyên với Tiên Đạo

Ngũ Nhạc Quán phối thờ chính là ba vị Tổ sư Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cùng phối thờ với năm vị Ngũ Nhạc Đại Đế, bao gồm:

  • Đông nhạc Thái sơn Thiên tề Nhân thánh đại đế: trông coi Thái Sơn
  • Nam nhạc Hành sơn Tư thiên Chiêu thánh đại đế: trông coi Hành Sơn
  • Trung nhạc Tung sơn Trung thiên Sùng thánh đại đế: trông coi Tung Sơn
  • Bắc nhạc Hằng sơn Anh thiên Huyền thánh đại đế: trông coi Hằng Sơn
  • Tây nhạc Hoa sơn Kim thiên Nguyện thánh đại đế: trông coi Hoa Sơn

Ngoài ra, Ngũ Nhạc Quán còn Đào tạo và tư vấn mệnh lý, Địa Lý và trao đổi nghiên cứu kiến thức huyền môn Đạo gia. Cung cấp các sản phẩm Tôn giáo, Pháp khí, pháp cụ không chỉ Đạo giáo mà còn của Tam giáo

Phụ trách Đạo quán: Đạo Sĩ Tử Kính Phòng

(Đạo sĩ Tử Kính Phòng)

 

 

0969354554
popup

Số lượng:

Tổng tiền: